Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2020

bezwladnie
7221 25ae 500
Reposted frompiehus piehus
bezwladnie
Gdyby moje życie było książką i dałoby się je przeczytać od końca, nic by się nie zmieniło. Dzisiejszy dzień jest taki sam jak wczorajszy. Jutro będzie takie samo jak dzisiaj.
— Nicola Yoon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
bezwladnie
Skoro nie namiętność sprawia, że ludzie czują się ze sobą szczęśliwi, to co jest tym klejem, który trzyma pary razem?
Intymność. Przyjazne uczucia wobec partnera, wspólny świat oraz to, jak para reaguje na kryzysy. Jedną z ważniejszych funkcji związku jest zapewnianie sobie wsparcia społecznego. Jeśli partner zostanie naszym najbliższym przyjacielem, nie tylko rozumie nas intelektualnie, ale też emocjonalnie. Kiedy przechodzimy przez trudne chwile, jest nam w stanie powiedzieć: "Masz prawo czuć się tak, jak się czujesz". Albo: "Jesteś fajnym, sensownym człowiekiem". I powie to wtedy, kiedy najbardziej potrzebujemy podobne rzeczy usłyszeć. To ma dobroczynny wpływ nie tylko na naszą psychikę, ale też na ciało. Wsparcie partnera chroni kobiety przed depresją, na którą zapadają cztery razy częściej niż mężczyźni. A wsparcie kobiet chroni partnerów dosłownie przed śmiercią. Mężczyźni, którzy mają szczęśliwe związki, żyją dłużej i mają lepszą kondycję zdrowotną.
— Bogdan Wojciszke w książce Agnieszki Jucewicz - "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bezwladnie
To było w niej pociągające - dziecinne potrzeby, dziecinny strach przed światem, wyrażana bezgłośnie potrzeba stałej opieki, stałej uwagi. A jednocześnie była twarda, samolubna, samowystarczalna. Miał często wrażenie, że jest taka, kiedy on nie patrzy. Pod jego spojrzeniem, pod ręką stawała się dzieckiem.
— Inga Iwasiów
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bezwladnie
Ostatnio często jest między nami chłodno. Twój zmęczony wyraz twarzy nie ma siły walczyć z moim zaniepokojonym. Dłonie uciekają od siebie, szukając byle pretekstu. Oczy interesują się wszystkim, poza oczyma. Nadchodzi jednak wiosna. Wiosna zawsze wszystko naprawia. Musi naprawić. Po co by była wymyślona, jak nie po to, by naprawiać i koić? Poczekajmy więc chwilę. Cierpliwości, ona zaraz przyjdzie. A wraz z nią pogodne wyrazy twarzy, mocne uściski dłoni, pełne miłości spojrzenia. Znów będzie dobrze. Poczekajmy.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
bezwladnie
6059 1131 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
bezwladnie
6069 28fa 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
bezwladnie
4915 fe89 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viakregoslupkota kregoslupkota

March 10 2020

bezwladnie
8991 b5ac 500
Reposted frompiehus piehus
bezwladnie
8992 9971 500
Reposted frompiehus piehus

December 18 2019

bezwladnie
Miłość jest tym, o czym marzysz, paląc trzeciego papierosa. 
— Mian Mian
Reposted frompeasorela peasorela viatouchthesky touchthesky
bezwladnie
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viatouchthesky touchthesky
bezwladnie
bezwladnie
6876 412e
Reposted fromsosna sosna viakaesekuchen kaesekuchen
bezwladnie
3575 d897
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
bezwladnie
3579 f68c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
bezwladnie
3581 a24a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
bezwladnie
3582 1171
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
bezwladnie
3775 77d6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bezwladnie
3338 e5d6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl