Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2019

bezwladnie
Miłość jest tym, o czym marzysz, paląc trzeciego papierosa. 
— Mian Mian
Reposted frompeasorela peasorela viatouchthesky touchthesky
bezwladnie
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viatouchthesky touchthesky
bezwladnie
bezwladnie
6876 412e
Reposted fromsosna sosna viakaesekuchen kaesekuchen
bezwladnie
3575 d897
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
bezwladnie
3579 f68c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
bezwladnie
3581 a24a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
bezwladnie
3582 1171
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
bezwladnie
3775 77d6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bezwladnie
3338 e5d6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
bezwladnie
6162 3bc5
Reposted fromrevalie revalie viahormeza hormeza
bezwladnie
4500 efa3 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viahormeza hormeza
bezwladnie
5164 9b10 500
Reposted fromnutt nutt viahormeza hormeza
bezwladnie
7391 1cf4 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viapiehus piehus
bezwladnie
2909 f0f2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy

October 28 2019

bezwladnie
9203 d851 500
Reposted fromteijakool teijakool viascorpix scorpix
bezwladnie
8543 8a1c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaparisienne laparisienne
bezwladnie
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir vialaparisienne laparisienne

September 19 2019

bezwladnie
0485 20db 500
bezwladnie
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima viafuckofcourse fuckofcourse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl