Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

bezwladnie
Reposted frombluuu bluuu

July 17 2017

bezwladnie
2317 303f
Reposted fromslodziak slodziak viainto-black into-black
bezwladnie

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com

July 16 2017

bezwladnie
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viainaya inaya
9704 d8d8 500

Havana by szeke http://flic.kr/p/VuqGVG

Reposted fromtomasoski tomasoski
bezwladnie
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viarosses rosses
bezwladnie
Wszyscy zgodnie orzekli, że nigdy nie będą brali ze sobą żadnych map, bo najciekawsze są podróże w nieznane.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viarosses rosses
bezwladnie
Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy?
To nie był dzień, to była noc.
Reposted fromskrzacik skrzacik viarosses rosses
bezwladnie
8726 d9aa 500
Reposted fromcziczi cziczi viaalliwantisyou alliwantisyou
6049 7e57
Reposted fromkattrina kattrina viamental-cat mental-cat
bezwladnie
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaalliwantisyou alliwantisyou
bezwladnie
bezwladnie
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
bezwladnie
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
bezwladnie
2267 5bc3 500
Reposted fromslodziak slodziak viamyszkaminnie myszkaminnie
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaskrzacik skrzacik
bezwladnie
0171 6f20
Reposted fromvanityhooker vanityhooker viaelinela elinela
bezwladnie
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viaateme ateme
bezwladnie
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl