Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

bezwladnie
4004 d9d8
bezwladnie
6565 d48c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
bezwladnie
Reposted fromFlau Flau
bezwladnie
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viamayamar mayamar
bezwladnie
3268 6d8c
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viabloodymonk bloodymonk
bezwladnie
Może jestem staroświecka, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność dziewczyny idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta ma być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą dziewczynę, ochronić ją, otoczyć opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni-cioty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni mają wyjebane. To tak często spotykane. Chciałabym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał mi kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna sie stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
bezwladnie
bezwladnie
4506 0f03
Reposted fromthesarren thesarren viainto-black into-black
9215 a79d
Reposted fromsunlight sunlight viamayamar mayamar
bezwladnie
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik viamayamar mayamar
bezwladnie
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viabanshe banshe
1726 fea7 500
bezwladnie
bezwladnie
bezwladnie
bezwladnie
4021 ffcc
Reposted fromwogniu wogniu viamyceline myceline

August 18 2017

bezwladnie
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viahormeza hormeza
bezwladnie
Reposted fromFlau Flau
8168 bd13 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabanshe banshe
bezwladnie
Wieczorem chce Cię najbardziej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl