Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2019

bezwladnie
9203 d851 500
Reposted fromteijakool teijakool viascorpix scorpix
bezwladnie
8543 8a1c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaparisienne laparisienne
bezwladnie
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir vialaparisienne laparisienne

September 19 2019

bezwladnie
0485 20db 500
bezwladnie
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima viafuckofcourse fuckofcourse
7305 2d87
Reposted frombrumous brumous viafuckofcourse fuckofcourse

September 14 2019

bezwladnie
5600 cff5
Reposted frombearded bearded viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
bezwladnie
8464 d2d2
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
bezwladnie
Przestałam się przejmować ludźmi, którzy w krytycznym momencie mojego życia, kompletnie nie przejmowalali się mną.
— "Porypana panna M."
bezwladnie
9902 7fbf 500
bezwladnie
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viabanshe banshe
bezwladnie
2517 113b
Reposted frompiehus piehus viatouchthesky touchthesky
bezwladnie
W życiu chodzi o to by być trochę niemożliwym.
— Oscar Wilde
bezwladnie
1547 2b69 500
Reposted fromolbaria olbaria viainsanedreamer insanedreamer
bezwladnie
9072 bfb4
Chamäleon
Reposted fromlebendfutter lebendfutter vianoisetales noisetales
bezwladnie
8808 2bf5
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
bezwladnie
8523 86b5 500
Reposted fromdatfeel datfeel viapiehus piehus
bezwladnie
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— znalezione
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialaparisienne laparisienne
bezwladnie
9493 e379
Reposted fromstrangeee strangeee vialaparisienne laparisienne

September 11 2019

bezwladnie
5640 72a5
Reposted fromGIFer GIFer viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl