Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

bezwladnie
Reposted fromgruetze gruetze viasilence89 silence89
bezwladnie
2862 082a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoll oll
bezwladnie
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viamyceline myceline
bezwladnie
- Czy nie za wcześnie na wino? - spytała.
- Wcześnie? (...) Mam osiemdziesiąt dziewięć lat i czterysta butelek znakomitego wina w piwnicy. I zamierzam je wszystkie opróżnić. Martwię się raczej, że zbyt późno zacząłem pić.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyceline myceline
4020 bb3f
Reposted fromindie indie viamyceline myceline
bezwladnie
8179 fea2
New Girl s04e18
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamyceline myceline
bezwladnie
Gdybyście musiały przeżywać ten sam dzień bez końca, to który byście wybrały?
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viamyceline myceline
bezwladnie
bezwladnie
2752 a523 500
snug
Reposted fromcats cats viabanshe banshe
bezwladnie
Reposted fromgruetze gruetze viastrzepy strzepy
bezwladnie
5092 7ac3
Reposted fromoll oll viastrzepy strzepy
bezwladnie
9969 86eb
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viastrzepy strzepy
bezwladnie
0922 bc28
Reposted fromscorpix scorpix viastrzepy strzepy
bezwladnie
3034 b5c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastrzepy strzepy
bezwladnie
9713 8e53 500
Reposted frompierdolony pierdolony vialovemyself lovemyself
bezwladnie
2491 488a
Reposted fromGIFer GIFer vialovemyself lovemyself
bezwladnie
3803 c3dd 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viastrzepy strzepy
bezwladnie
bezwladnie
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viasilence89 silence89

September 16 2017

bezwladnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl