Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

bezwladnie
5600 cff5
Reposted frombearded bearded viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
bezwladnie
8464 d2d2
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
bezwladnie
Przestałam się przejmować ludźmi, którzy w krytycznym momencie mojego życia, kompletnie nie przejmowalali się mną.
— "Porypana panna M."
bezwladnie
9902 7fbf 500
bezwladnie
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viabanshe banshe
bezwladnie
2517 113b
Reposted frompiehus piehus viatouchthesky touchthesky
bezwladnie
W życiu chodzi o to by być trochę niemożliwym.
— Oscar Wilde
bezwladnie
1547 2b69 500
Reposted fromolbaria olbaria viainsanedreamer insanedreamer
bezwladnie
9072 bfb4
Chamäleon
Reposted fromlebendfutter lebendfutter vianoisetales noisetales
bezwladnie
8808 2bf5
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
bezwladnie
8523 86b5 500
Reposted fromdatfeel datfeel viapiehus piehus
bezwladnie
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— znalezione
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialaparisienne laparisienne
bezwladnie
9493 e379
Reposted fromstrangeee strangeee vialaparisienne laparisienne

September 11 2019

bezwladnie
5640 72a5
Reposted fromGIFer GIFer viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
bezwladnie
"(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność".
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromhelven helven viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
bezwladnie

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
bezwladnie
9706 6452 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapiehus piehus
bezwladnie
Nie wściekaj się. Istnieją rzeczy niezależne od ciebie. Nie wściekaj się. Nic nie poradzisz na to, co gadają za twoimi plecami. Nie wściekaj się. Jeszcze wiele razy ucieknie ci autobus. Jeszcze się spotkasz z obłudą. Zaboli rozczarowanie. Nie wściekaj się. Są sprawy, do których należy podchodzić na dystans. Z chłodnym spojrzeniem. Przyglądać się. Są sprawy, w których na zawsze będzie rana. Uważaj, aby jej nie rozdrapać. Nie wściekaj się. Świat to schody. Czasem w górę. Czasem w dół. Nie wściekaj się. Spokój może zmienić w tobie wszystko. Spokój to siła. Siła spokoju może cię uratować.
— Kaja Kowalewska / Motyle w brzuchu nas nie zjedzą
Reposted fromikhakima ikhakima viaeternaljourney eternaljourney

September 07 2019

bezwladnie

September 06 2019

bezwladnie
9309 f3ea 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl