Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

bezwladnie
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viafrytkatosia frytkatosia
bezwladnie
2529 3e79

May 18 2019

bezwladnie
7008 86c7
Reposted frommisiaq misiaq viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
bezwladnie
laurka kupie ci taki
Reposted frommesoup mesoup viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
bezwladnie
bezwladnie
bezwladnie
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
bezwladnie
7146 5d56
Reposted fromolololo olololo viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
bezwladnie
4092 8825 500
Reposted fromAstalka Astalka vianegacja negacja
bezwladnie
2380 639f
bezwladnie


the batcat
bezwladnie
5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viazapachsiana zapachsiana
bezwladnie
6188 70c0
Reposted fromcarol91 carol91 viazapachsiana zapachsiana
bezwladnie
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
Reposted fromenchantement enchantement viayveee yveee
bezwladnie
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
bezwladnie
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
bezwladnie
Całą noc przewracał się w łóżku, myśląc o niej. Ponieważ ona przez całą noc robiła to samo, można było prawie uznać, że spędzili ją razem.
— Éric-Emmanuel Schmitt "Trucicielka i inne opowiadania"
Reposted frommalw malw viayveee yveee
bezwladnie
9255 755b
Reposted fromRowena Rowena viacoeurina coeurina
bezwladnie
3945 dd8f
Reposted fromwyczes wyczes viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
bezwladnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl