Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

bezwladnie
9881 1395
Reposted fromkarahippie karahippie viastrzepy strzepy
5075 5a47
Reposted fromunco unco viastrzepy strzepy
3488 2e8c 500
bezwladnie
9681 7c68
bezwladnie
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viaeternaljourney eternaljourney
bezwladnie

August 04 2018

bezwladnie
2760 881b 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viafunnybryana funnybryana
bezwladnie
bezwladnie
9760 0448
bezwladnie
5465 4289
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viabadblood badblood
bezwladnie
bezwladnie
bezwladnie
1290 59e8 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaheadsbangbang headsbangbang
bezwladnie
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
bezwladnie
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viabadblood badblood
bezwladnie
bezwladnie
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viastarryeyed starryeyed
bezwladnie
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabadblood badblood
bezwladnie
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaunmadebeds unmadebeds
bezwladnie
1215 56d1
Reposted fromipo ipo viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl