Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

bezwladnie
4700 218c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viapiehus piehus
bezwladnie
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus

June 13 2018

bezwladnie
2398 68de 500
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaoutoflove outoflove
bezwladnie
4243 652e 500
Reposted fromoutoflove outoflove
bezwladnie
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viayveee yveee

June 04 2018

bezwladnie
7792 6b17 500
Reposted frompiehus piehus
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viapustemysli pustemysli

June 03 2018

bezwladnie

Uciekajmy, mamy jakieś pieniądze, znajdźmy jakiś motel, kupmy odgrzewaną pizzę z mikrofali i frytki, a przede wszystkim dwie butelki wina, i wejdźmy do wanny, umyję cię, scałuję z ciebie wszystko, umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat. 

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry wideo są o miłości
bezwladnie
7577 866a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
bezwladnie
bezwladnie
Reposted fromgruetze gruetze viasilence89 silence89
7742 0791 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viasilence89 silence89

June 02 2018

bezwladnie
bezwladnie
bezwladnie
bezwladnie
bezwladnie
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
bezwladnie

June 01 2018

bezwladnie
2422 ffd5 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl