Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

bezwladnie
5618 9a89 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viabanshe banshe
bezwladnie
7628 c952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
bezwladnie
bezwladnie
9472 8540 500
Reposted fromoll oll viainto-black into-black
bezwladnie
0795 1e8c 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viamemesjasz memesjasz
bezwladnie
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
bezwladnie
bezwladnie
9600 5744 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
bezwladnie
9926 d7c0 500
bezwladnie
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
bezwladnie
Dla mnie w miłości jest najważniejsza rozmowa. Rozumiem miłość jako ogromną, nieodpartą chęć przebywania z tą jedną osobą. Gdy kogoś kocham, to chcę mu opowiedzieć wszystko to, co ważnego dzieje się w moim życiu i nie mam potrzeby opowiadania tego komuś innemu. Jestem nienasycony rozmową z tą osobą. Wierzę też w miłość, która daje poczucie wolności. Jestem przykładem mężczyzny, który daje kobiecie mało czasu. Bo ciągle mnie nie ma, bo bardzo dużo pracuję i często podróżuję. Ale jeśli już jestem z nią, to staram się, aby ten czas był jak najlepszej jakości. Chcę, by z nikim innym takiego czasu nie spędziła. Nawet jeśli jest to dzień, który wypełniamy sobie czytaniem książek na głos.
— Janusz L. Wiśniewski w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
bezwladnie
9149 603a
bezwladnie
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamglistyporanek mglistyporanek
bezwladnie
7481 9be3 500
bezwladnie
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”

July 08 2019

bezwladnie
1886 5515 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
bezwladnie
1866 3406
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne

June 30 2019

bezwladnie
7361 0599 500
Reposted frompampunio pampunio viapiehus piehus
bezwladnie
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viapiehus piehus

June 27 2019

bezwladnie
5727 e3ba 500
Reposted frompiehus piehus viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl